rciwn
 
 
wyceny nieruchomości

 Nasze motto:

rzeczoznawcy"Działamy otwarcie
i przejrzyście dla potwierdzania realnej wartości."

 
Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości
Klubu Dobrej Wyceny Klubu Biegłych Sądowych Nieruchomosci Krzempek.eu

 


 1) Wybierz rodzaj nieruchomości


2) Podaj przybliżoną wartość jaką Twoim zdaniem posiada nieruchomość przeznaczona do wyceny


3)

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Jest wyłącznie narzędziem wstępnie określającym rząd wielkości kosztu opracowania operatu szacunkowego.

Dla określenia kosztu wykonania usługi konieczne jest określenie:
  1. Rodzaju nieruchomości (w tym praw i ograniczeń).
  2. Ilości ksiąg wieczystych objętych przedmiotem wyceny oraz ilości i wielkości działek gruntu.
  3. Celu wyceny (w przypadku zabezpieczenia wierzytelności - rodzaj wartości koniecznych do określenia (różny w zależności od banku i rodzaju kredytu).
  4. Przeznaczenia nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
  5. Ilości i powierzchni użytkowej (danych technicznych) poszczególnych budynków.
  6. Ilości i rodzaju istniejących budowli (ewidencja środków trwałych).
  7. Uzgodnienia kosztu i sposobu pozyskania niezbędnych dokumentów (ewidencja gruntów i budynków, mapy ewidencyjna i zasadnicza, odpis z księgi wieczystej).

 
 
 
 
 
 

W roku 2013 w Kancelarii naszej określiliśmy wartość ponad 300 nieruchomości i kilkunastu przedsiębiorstw. Łączna wartość przekracza kwotę 500 mln zł.

Projekt i wykonanie eProjekt.pl © Wszystkie prawa zastrzeżone 2004-2010   |   Polityka cookies